دارالترجمه گرگان

دارلترجمه گرگان – تعرفه ترجمه رسمی

دارالترجمه گرگان _ هزینه و تعرفه های ترجمه رسمی

در جدول زیر قیمت خدمات دارالترجمه گرگان سال 1400 ملاحظه می‌شود. تمامی قیمت‌ها مطابق نرخ و تعرفه مصوب قوه قضائیه می باشد. در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره 01732321280 تماس بگیرید. 

دارالترجمه گرگان و دارالترجمه رسمی گرگان و تعرفه دارالترجمه گرگان و قیمت ترجمه رسمی

نرخنامه مصوب ریاست معظم قوه قضاییه

تعدیل تعرفه ترجمه رسمی از سال 1400

در اجرای ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه ترجمه رسمی اسناد به شرح زیر ابلاغ می شود:

الف- اسناد تعریف شده(تیپ):اسنادی هستند که دارای شکل و فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر می باشند و مصادیق آنها در جدول زیر قید شده است؛

ب- اسناد معین نشده(غیرتیپ):اسنادی هستند که در فرم ها و اشکال گوناگون تنظیم می شوند و دارای ساختار متحدالشکل فراگیر نمی باشند و مشمول مصادیق مذکور در جدول زیر نیستند.

نحوه محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به دو  صورت زیر خواهد بود:

1- چنانچه سند موردنظر از اسناد غیرمعین(غیر تیپ) باشد مبنای محاسبه تعرفه ترجمه رسمی ، به ازای ترجمه هر کلمه انگلیسی به فارسی و بالعکس 1,500 ریال و به ازای ترجمه هر کلمه غیر انگلیسی به فارسی و بالعکس  1,800 ریال می باشد.

2- در مورد اسناد تعریف شده(تیپ) محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به شرح زیر است و برمبنای ارقام مذکور جدول زیر، هزینه دریافت خواهد شد:

احوال شخصیه:

ردیف مدرک هزینه انگلیسی (ریال) هزینه غیر انگلیسی (ریال) هزینه تمبر دادگستری (ریال)
1 شناسنامه 350،000 420،000 600،000
2 کارت ملی 300،000 360،000 600،000
3 گواهی تجرد 400،000 480،000 600،000
4 سند ازدواج یا رونوشت آن 980،000 1،170،000 600،000
5 گواهی عدم سوء پیشینه(غیرفرمی) 360،000 432،000 600،000
6 گواهی عدم سوء پیشینه(فرمی) 400،000 480،000 600،000
7 گواهی پایان خدمت 400،000 480،000 600،000
8 گواهینامه رانندگی 400،000 480،000 600،000
9 گواهی ولادت 400،000 480،000 600،000
10 پاسپورت 470،000 560،000 600،000
11 کارت واکسیناسیون 360،000 440،000 600،000
12 گواهی فوت 400،000 480،000 600،000
13 کارت معافیت 300،000 360،000 600،000
14 برگ مرخصی 400،000 480،000 600،000
15 کارت نظام پزشکی 400،000 480،000 600،000
16 کارت نظام مهندسی 400،000 480،000 600،000
17 تقدیرنامه و لوح سپاس کوچک 540،000 650،000 600،000
18 دفترچه بیمه 450،000 500،0000 600،000

اسناد:

ردیف مدرک هزینه انگلیسی (ریال) هزینه غیر انگلیسی (ریال) هزینه تمبر دادگستری (ریال)
1 وکالتنامه (سایزA4) 1،050،000 1،260،000 600،000
2 وکالتنامه بزرگ (سایزA3) 900،000 1،080،000 600،000
3 مبایعنامه و اجاره نامه با کدرهگیری هر صفحه 870،000 1،050،000 600،000
4 سند وسائط نقلیه سنگین 870،000 960،000 600،000
5 سند مالکیت دفترچه ای 950،000 1،114،000 600،000
6 اقرارنامه یا تعهدنامه 1،000،000 1،200،000 600،000
7 استشهادیه 1،000،000 1،200،000 600،000
8 کارشناسی ملک 1،000،000 1،200،000 600،000
9 سند وسائط نقلیه سبک 620،000 750،000 600،000
10 انواع قرارداد هر صفحه 1،050،000 1،260،000 600،000
11 دادنامه، رای دادگاه و پرونده حقوقی هر صفحه 1،260،000 1،520،000 600،000
12 هر نوع گواهی 720،000 870،000 600،000
13 رضایتنامه و صلح نامه هر صفحه 1،000،000 1،200،000 600،000
14 سند مالکیت تک برگی 1،170،000 1،400،000 600،000
15 گواهی حصر وراثت 720،000 870،000 600،000
16 حکم کارگزینی 800،000 960،000 600،000
17 حکم اعضاء هیئت علمی 800،000 960،000 600،000

مدارک تحصیلی:

ردیف مدرک هزینه انگلیسی (ریال) هزینه غیر انگلیسی (ریال) هزینه تمبر دادگستری (ریال)
1 دانشنامه فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس 600،000 720،000 600،000
2 ریزنمرات دانشگاهی هر ترم 200،000 240،000 600،000
3 سرفصل دروس دانشگاهی هر صفحه 540،000 650،000 600،000
4 ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه 360،000 440،000 600،000
5 گواهی روی ریز نمره 360،000 440،000 600،000
6 گواهی اشتغال به تحصیل 360،000 440،000 600،000
7 توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمائی) 360،000 440،000 600،000
8 گواهی ریز نمرات دانشگاهی 360،000 440،000 600،000
9 ریز نمره دبیرستان و پیش دانشگاهی 180،000 220،000 600،000
10 دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی 420،000 500،000 600،000
11 گواهی موقت فوق دیپلم، لیسانس،فوق لیسانس، دکتری 600،000 720،000 600،000
12 کارنامه توصیفی ابتدایی 560،000 670،000 600،000
13 هر نوع گواهی 540،000 650،000 600،000

اسناد شرکت ها، دفاتر، اماکن تجاری و صنفی

ردیف مدرک هزینه انگلیسی (ریال) هزینه غیر انگلیسی (ریال) هزینه تمبر دادگستری (ریال)
1 اساسنامه ثبت شرکت ها 540،000 650،000 600،000
2 آگهی تاسیس و ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی 720،000 870،000 600،000
3 گواهی های مالیاتی 540،000 650،000 600،000
4 لیست بیمه کارکنان بزرگ هر صفحه 570،000 680،000 600،000
5 روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات 480،000 580،000 600،000
6 اساسنامه ثبت شرکت ها 540،000 650،000 600،000
7 ترازنامه شرکت ها، اظهارات مالیاتی 850،000 1،000،000 600،000
8 برگ سابقه تامین اجتماعی 570،000 680،000 600،000
9 ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع 570،000 680،000 600،000
10 حکم بازنشستگی، حکم افزایش حقوق 360،000 440،000 600،000
11 جواز کسب 360،000 440،000 600،000
12 کارت مباشرت 600،000 720،000 600،000
13 پروانه مطب 600،000 720،000 600،000
14 پروانه وکالت 600،000 720،000 600،000
15 پروانه مهندسی هر صفحه 800،000 960،000 600،000
16 پروانه بهره برداری 960،000 1،115،000 600،000
17 پروانه پایان کار ساختمان 800،000 960،000 600،000
18 موافقت اصولی 720،000 870،000 600،000
19 پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان هر صفحه 800،000 960،000 600،000
20 جواز تاسیس 950،000 1،113،000 600،000
21 برگ سبز گمرکی 940،000 1،113،000 600،000

گواهی های کار اسناد بانکی قبوض و پروانه

ردیف مدرک هزینه انگلیسی (ریال) هزینه غیر انگلیسی (ریال) هزینه تمبر دادگستری (ریال)
1 قبوض آب، برق، تلفن و مالیات 500،000 600،000 600،000
2 فیش های حقوقی 540،000 650،000 600،000
3 پروانه های کسب پزشکی و داروخانه 600،000 720،000 600،000
4 انواع گواهی یا سپرده بانکی 540،000 440،000 600،000
5 انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه 600،000 720،000 600،000
6 پرینت های بانکی 550،000 660،000 600،000
7 گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف 1،000،000 2،000،000 600،000

فهرست موارد افزایش قیمت (وجود هر یک از موارد زیر در سند شما موجب تغییر در قیمت ترجمه رسمی خواهد شد)

ردیف نام مدرک مورد افزایش قیمت هزینه (ریال)
1 شناسنامه همسر (ازدواج،طلاق یا فوت) 50،000
2 شناسنامه فرزند 50،000
3 شناسنامه توضیحات یا وفات 50،000
4 ریز نمرات دانشگاهی هر ترم هر درس 8،000
5 سند مالکیت تک برگی هر سطر توضیحات 15،000
6 اصل یا رونوشت سند ازدواج هر سطر مهریه 15،000
7 ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی هر درس 8،000
8 سابقه بیمه به ازای هر تغییر محل اشتغال 25،000
9 گواهی اشتغال به کار سایز A5 هر سطر متن گواهی 15،000
10 سند مالکیت دفترچه ای هر سطر نقل و انتقال یا توضیحات 15،000
11 فیش حقوقی هر آیتم ریالی 5،000
12 پاسپورت هر پرفراژ 25،000
13 انواع قرارداد هر سطر متن قرارداد 25،000
14 روزنامه رسمی تاسیس هر سطر متن 12،000
15 گواهی اشتغال به تحصیل هر سطر متن 15،000
16 حکم کارگزینی هر سطر توضیحات 15،000
17 روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات هر سطر متن 15،000
18 سند وسائط نقلیه سبک هر سطر توضیحات 25،000
19 ریز نمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه هر درس 8،000
20 وکالت نامه سایز A4 هر سطر متن مورد وکالت 37،000
21 لیست بیمه کارکنان به ازای هر نفر کارکنان 5،000
22 اجاره نامه و مبایعنامه و بنچاق و قولنامه رسمی + برگ بزرگ هر سطر متن 40،000
23 اقرارنامه یا تعهد نامه هر سطر متن 25،000
24 گواهی ریز نمرات هر سطر توضیحات 25،000
25 گواهی اشتغال به کار سایز A4 هر سطر متن گواهی 25،000
26 سرفصل دروس دانشگاهی هر سطر توضیحات درس 25،000
27 اساسنامه ثبت شرکت ها هر سطر متن اساسنامه 25،000
28 تقدیرنامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی هر سطر متن 25،000
29 مبایعنامه با کد رهگیری هر سطر توضیحات موضوع 25،000
30 وکالت نامه سایز A5 هر سطر متن وکالت نامه 45،000
31 ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع هر سطر متن 15،000
32 پرینت های بانکی هر تراکنش بانکی 8،000
33 رضایتنامه و صلح نامه هر سطر متن 25،000
34 اجاره نامه با کد رهگیری هر سطر توضیحات موضوع 25،000
35 حکم بازنشستگی حکم هر سطر توضیحات 15،000
36 دادنامه و رای دادگاه هر سطر متن 25،000
37 کارت واکسیناسیون هر نوبت تزریق 5،000
38 حکم اعضاء هیئت علمی هر سطر توضیحات 15،000
39 گواهی حصر وراثت هر سطر متن 37،000
40 کارنامه توصیفی ابتدائی هر نیم سطر توضیحات 12،000
41 حکم افزایش حقوق هر سطر توضیحات 15،000
42 استشهادیه هر سطر متن 25،000
43 دفترچه وکالت هر پرفراژ 45،000
44 جواز اشتغال به کار هر سطر متن 15،000
45 مالیات بر ارث هر نیم سطر 12،000
46 گواهی عدم خسارت خودرو هر سطر متن 25،000
47 قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث هر سطر متن قرارداد 35،000
48 ابلاغیه و اخطار قضائی هر سطر متن 30،000
49 قیم نامه هر سطر متن 12،000
50 پرونده حقوقی هر سطر متن 25،000
51 برگه جلب یا احضاریه هرسطر متن 25،000
52 ریز مکالمات تلفن هر سطر تماس تلفنی 8،000
53 گزارش ورود و خروج از کشور هر تردد 8،000
54 جواز دفن هر سطر متن 17،000
55 سند وسائط نقلیه سنگین هر سطر توضیحات 25،000
55 موافقت اصولی هر سطر متن 30،000
56 فیش مستمری هر آیتم 5،000

فهرست هزینه های جانبی دارالترجمه و ترجمه رسمی

هزینه های دفتری:

  • هزینه های دفتر به ازای هر سند 200،000 ریال خواهد بود.
  • هزینه کپی برابر اصل هر سند 15000 ریال خواهد بود
  • درصورت درخواست هرگونه اصلاح در ترجمه تایید شده (بدلیل تغییر محتوی سند پس از ترجمه) از همان مترجم، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند به همراه هزینه تعداد کلمات تغییر یافته اعمال خواهد شد.

تعریف هر صفحه:

  • منظور از هر صفحه در ترجمه رسمی صفحات A4 تا  20سطر می باشد.

(وجود هر یک از موارد زیر در سند شما موجب تغییر در قیمت ترجمه رسمی خواهد شد)

قیمت ترجمه رسمی دارالترجمه گرگان

“برای مشاهده نرخنامه در سایت اداره اسناد و مترجمان رسمی قوه قضائیه، لطفاً به سامانه سنام مراجعه کنید”