قیمت های ترجمه رسمی / تعرفه دارالترجمه رسمی

نرخ ترجمه رسمی مدارک با عنوان نرخنامه ترجمه رسمی سال 1402 توسط اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه تعیین و به دارالترجمه های رسمی ابلاغ می شود:

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه احوال شخصیه

نام مدرک قیمت ترجمه (تومان) نسخه اضافی دادگستری
شناسنامه 63,000 25,200 60,000
کارت ملی 54,000 21,600 60,000
اصل یا رونوشت سند ازدواج 175,000 70,200 60,000
گواهی عدم سوء پیشینه 72,000 28,800 60,000 60,000
پاسپورت 84,000 33,600 60,000 60,000
کارت پایان خدمت 72,000 28,800 60,000 60,000
گواهینامه رانندگی 72,000 28,800 60,000 60,000
دفترچه بیمه 75,000 30,000 60,000 60,000
اصل یا رونوشت سند طلاق 202,500 81,000 60,000 95,000
تقدیر نامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی 97,500 39,000 60,000 60,500
گواهی تجرد 72,000 28,800 60,000 60,000
گواهی فوت 72,000 28,800 60,000 60,000
برابر اصل مدارک صادره از ایران 100,000 40,000 60,000 95,000
کارت نظام پزشکی 72,000 28,800 60,000 60,000
کارت بازرگانی هوشمند 72,000 28,800 60,000 60,000
برگه مرخصی 72,000 28,800 60,000 60,000
کارت واکسیناسیون 66,000 26,400 60,000 60,000
گواهی ولادت 72,000 28,800 60,000 60,000
کارت نظام مهندسی 72,000 28,800 60,000 60,000
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی 130,500 52,200 60,000 60,000
کارت معافیت 54,000 21,600 60,000 60,000
کارت شناسایی 54,000 21,600 60,000 60,000
برگ آزمایش پزشکی کوچک 90,000 36,000 60,000 60,000
برگ آزمایش پزشکی بزرگ 90,000 36,000 60,000 60,000
برابر اصل مدارک صادره از خارج 15,000 60,000 _ _
جواز دفن 97,500 39,000 60,000 60,000
شناسنامه سلامت دانش آموز 400,000 160,000 60,000 60,000

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد

نام مدرک قیمت ترجمه (تومان) نسخه اضافی دادگستری
هر نوع گواهی 97,500 39,000 60,000 60,000
سند مالکیت تک برگی 210,000 84,000 60,000 95,000
سند مالکیت دفترچه ای 171,000 68,400 60,000 95,000
انواع قرارداد 189,000 75,600 60,000 95,000
حکم کارگزینی 144,000 57,600 60,000 60,000
سند وسائط نقلیه سبک 112,500 45,000 60,000 60,000
وکالت نامه سایز A4 189,000 75,600 60,000 95,000
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ 130,500 52,200 _ _
اقرار نامه یا تعهدنامه 180,000 72,000 60,000 60,000
مبایعنامه با کدرهگیری 157,500 63,000 _ _
وکالت نامه سایز A3 162,000 64,800 60,000 95,000
رضایتنامه و صلح نامه 180,000 72,000 60,000 60,000
اجاره نامه با کد رهگیری 157,500 63,000 _ _
دادنامه و رای دادگاه 228,000 91,200 60,000 130,000
ارزیابی املاک 180,000 72,000 60,000 95,000
حکم اعضاء هیئت علمی 144,000 57,600 60,000 60,000
گواهی حصر وراثت 130,500 52,200 60,000 60,000
استعلام ثبت اسناد 90,000 36,000 60,000 60,000
استشهادیه 180,000 72,000 60,000 60,000
برگ سبز گمرکی یک رو 169,500 67,800 60,000 60,000
دفترچه وکالت 135,000 54,000 60,000 95,000
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث 130,500 52,200 60,000 60,000
ابلاغیه و اخطار قضایی 72,000 28,800 60,000 60,000
قیم نامه 166,500 66,600 60,000 60,000
پرونده حقوقی 228,000 91,200 60,000 60,000
برگه جلب یا احضاریه 102,000 40,800 60,000 60,000
ریز مکالمات تلفن 82,500 33,000 60,000 60,000
گزارش ورود و خروج از کشور 66,000 26,400 60,000 60,000
سند وسائط نقلیه سنگین 144,000 57,600 60,000 95,000
سند معین نشده یا غیر تیپ 270 108 60,000 60,000

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه مدارک تحصیلی

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد شرکت‌ها و دفاتر

نام مدرک قیمت ترجمه (تومان) نسخه اضافی دادگستری
روزنامه رسمی تاسیس 130,500 52,200 60,000 60,000
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات 87,000 34,800 60,000 95,000
انواع پروانه و جواز 108,000 43,200 60,000 60,000
لیست بیمه کارکنان 97,500 39,000 60,000 60,000
اساسنامه ثبت شرکت ها 97,500 39,000 60,000 130,000
گواهی های مالیاتی 126,000 50,400 60,000 60,000
پروانه بهره برداری 172,500 69,000 60,000 60,000
جواز کسب 110,000 44,400 60,000 60,000
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع 102,000 40,800 60,000 95,000
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها 252,000 100,800 60,000 95,000
مدارک حسابرسی 150,000 60,000 60,000 60,000
پروانه مهندسی 144,000 57,600 60,000 60,000
پروانه مطب 108,000 43,200 60,000 60,000
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی 150,000 60,000 60,000 95,000
شرکت نامه 252,000 100,800 60,000 95,000
جواز تاسیس 171,000 68,400 60,000 60,000
پروانه وکالت 108,000 43,200 60,000 95,000
پروانه پایان ساختمان 144,000 57,600 60,000 60,000
کارت مباشرت 108,000 43,200 60,000 60,000
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان 144,000 57,600 60,000 60,000
صورت جلسه 200,000 80,000 60,000 95,000
بارنامه گمرکی 183,000 73,200 60,000 60,000
کارت شناسایی کارگاه 138,000 55,200 60,000 60,000
موافقت اصولی 130,500 52,200 60,000 60,000

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

نام مدرک قیمت ترجمه (تومان) نسخه اضافی دادگستری
سابقه بیمه 102,000 40,800 60,000 95,000
سابقه بیمه با ریز دستمزد 102,000 40,800 60,000 130,000
گواهی اشتغال به کار سایز A5 97,500 39,000 60,000 60,000
فیش حقوقی 97,500 39,000 60,000 60,000
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات 90,000 36,000 60,000 60,000
کارت 54,000 21,600 60,000 60,000
گواهی اشتغال به کار سایز A4 97,500 39,000 60,000 60,000
انواع گواهی یا سپرده بانکی 97,500 39,000 60,000 60,000
پرینت های بانکی 99,000 39,600 60,000 60,000
حکم بازنشستگی 66,000 26,400 60,000 60,500
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه 108,000 43,200 60,000 60,000
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه 108,000 43,200 60,000 60,000
حکم افزایش حقوق 144,000 57,600 60,000 60,000
پروانه نشر و انتشارات 108,000 43,200 60,000 60,000
جواز اشتغال به کار 66,000 26,400 60,000 60,000
مالیات بر ارث 162,000 64,800 60,000 60,000
فیش مستمری 66,000 26,400 60,000 60,000
گواهی تمکن مالی 150,000 60,000 60,000 60,000
نام مدرک قیمت ترجمه (تومان) نسخه اضافی دادگستری
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره 108,000 43,200 60,000 60,000
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم 36,000 14,400 60,000 140,000
دیپلم دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی 75,000 30,000 60,000 95,000
ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی 33,000 13,200 60,000 85,000
گواهی اشتغال به تحصیل 66,000 26,400 60,000 60,000
گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو 108,000 43,200 60,000 60,000
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه 66,000 26,400 60,000 95,000
گواهی ریز نمرات 66,000 26,400 60,000 60,000
سرفصل دروس دانشگاهی 97,500 39,000 60,000 60,000
کارنامه توصیفی ابتدایی 100,500 40,200 _ _

فهرست موارد افزایش قیمت در اسناد

نام مدرک مورد افزایش قیمت هزینه (تومان)
شناسنامه همسر (ازدواج،طلاق یا فوت) 9,000
شناسنامه فرزند 9,000
شناسنامه توضیحات یا وفات 9,000
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره ترجمه با فرمت ECFMG 144,000
ریز نمرات دانشگاهی هر ترم ترجمه با فرمت ECFMG 720,000
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم هر درس 1,350
هر نوع گواهی هر سطر متن گواهی 3,600
سند مالکیت تک برگی هر سطر توضیحات 2,700
اصل یا رونوشت سند ازدواج هر سطر مهریه 2,700
ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی هر درس 1,350
سابقه بیمه به ازای هر تغییر محل اشتغال 4,500
سابقه بیمه با ریز دستمزد هر تغییر محل اشتغال 4,500
گواهی اشتغال به کار سایز A5 هر سطر متن گواهی 2,700
سند مالکیت دفترچه ای هر سطر نقل و انتقال، رهن و غیره 18,000
سند مالکیت دفترچه ای هر سطر توضیحات 4,000
فیش حقوقی هر آیتم ریالی 900
پاسپورت هر پرفراژ 4,500
انواع قرارداد هر سطر متن قرارداد 4,500
روزنامه رسمی تاسیس هر سطر متن 2,250
گواهی اشتغال به تحصیل هر سطر متن 2,700
حکم کارگزینی هر سطر توضیحات 2,700
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات هر سطر متن 2,700
سند وسائط نقلیه سبک هر سطر توضیحات 4,500
ریز نمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه هر درس 1,350
وکالت نامه سایز A4 هر سطر متن مورد وکالت 6,750
لیست بیمه کارکنان به ازای هر نفر کارکنان 900
اجاره نامه و مبایعنامه و بنچاق و قولنامه رسمی + برگ بزرگ هر سطر متن 6,750
اقرارنامه یا تعهد نامه هر سطر متن 4,500
گواهی ریز نمرات هر سطر توضیحات 4,500
گواهی اشتغال به کار سایز A4 هر سطر متن گواهی 4,500
سرفصل دروس دانشگاهی هر سطر توضیحات درس 4,500
اساسنامه ثبت شرکت ها هر سطر متن اساسنامه 4,500
اصل یا رونوشت سند طلاق هر سطر توضیحات 2,400
تقدیرنامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی هر سطر متن 4,500
گواهی تجرد هر خط در گواهی 2,400
مبایعنامه با کد رهگیری هر سطر توضیحات موضوع 4,500
وکالت نامه سایز A3 هر سطر متن وکالت نامه 8,250
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع هر سطر متن 2,700
کارت نظام پزشکی ترجمه با فرمت ECFMG 96,000
انواع گواهی یا سپرده بانکی هر سطر متن گواهی 4,500
پروانه مطب ترجمه با فرمت ECFMG 144,000
پرینت های بانکی هر تراکنش بانکی 1,350
رضایتنامه و صلح نامه هر سطر متن 4,500
اجاره نامه با کد رهگیری هر سطر توضیحات موضوع 4,500
حکم بازنشستگی حکم هر سطر توضیحات 2,700
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه ترجمه با فرمت ECFMG 144,000
دادنامه و رای دادگاه هر سطر متن 4,500
کارت واکسیناسیون هر نوبت تزریق 900
حکم اعضاء هیئت علمی هر سطر توضیحات 2,700
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی هر سطر متن گواهی 4,000
گواهی حصر وراثت هر سطر متن 6,750
کارنامه توصیفی ابتدائی هر نیم سطر توضیحات 2,250
حکم افزایش حقوق هر سطر توضیحات 2,700
استشهادیه هر سطر متن 4,500
دفترچه وکالت هر پرفراژ 8,250
جواز اشتغال به کار هر سطر متن 2,700
مالیات بر ارث هر نیم سطر 2,250
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث هر سطر متن قرارداد 6,000
ابلاغیه و اخطار قضائی هر سطر متن 5,400
قیم نامه هر سطر متن 2,250
پرونده حقوقی هر سطر متن 4,500
برگه جلب یا احضاریه هرسطر متن 4,500
ریز مکالمات تلفن هر سطر تماس تلفنی 1,350
گزارش ورود و خروج از کشور هر تردد 1,350
جواز دفن هر سطر متن 3,000
سند وسائط نقلیه سنگین هر سطر توضیحات 4,000
موافقت اصولی هر سطر متن 5,400
فیش مستمری هر آیتم 900
گواهی تمکن مالی هر خط در گواهی 2,700

فهرست هزینه‌های جانبی دارالترجمه و ترجمه رسمی

به ازای هر یک از موارد زیر در سند شناسنامه مبلغ 5,000 تومان اضافه می شود:

 • همسر (ازدواج، طلاق یا فوت)
 • فرزند
 • توضیحات یا وفات
 • جهت کپی برابر اصل هر مدرک

به ازای هر یک از موارد زیر در سند مالکیت و پاسپورت مبالغ اضافه می شود:

 • هر توضیحات در سند مالکیت، 1,500تومان
 • هر پرفراژ در پاسپورت، 2,500 تومان

هزینه‌های دفتری:

 • هزینه‌های دفتر به ازای هر سند 30,000 تومان خواهد بود.

تعریف هر صفحه:

 • منظور از هر صفحه در ترجمه رسمی صفحات A4 تا 20 سطر است.

برخی نکات درباره قیمت دارالترجمه

 • قیمت ترجمه رسمی در دارالترجمه گرگان برابر با نرخ مصوب است و هیچ تفاوتی با دارالترجمه‌های مشابه ندارد ولی سطح کیفی خدمات ارائه شده در این دفتر بالاتر از دارالترجمه‌های دیگر است.
 • هزینه مدارک در دارالترجمه با مهر دادگستری برابر است با هزینه ترجمه هر مدرک به اضافه قیمت تمبر و بارکد دادگستری و هزینه خدمات دارالترجمه. در حال حاضر هزینه مهر دادگستری برابر با 65 هزار تومان است.
 • در صورت نیاز شما تایید وزارت خارجه هم انجام می‌شود و هزینه مهر وزارت خارجه برای ترجمه های شما در حال حاضر 30 هزار تومان است. توجه کنید که مهر امورخارجه بدون مهر دادگستری امکان‌پذیر نیست.
 • در حال حاضر هزینه مهر دادگستری و وزارت امورخارجه در مجموع 95 هزار تومان است.
 • قیمت ترجمه رسمی مدارک تحصیلی در این لیست همان قیمت ترجمه رسمی دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره و برابر 60 هزار تومان مصوب است. برای اطلاع از قیمت ترجمه مدارک تحصیلی دیگر نظیر ریزنمرات و گواهی‌ها و دیپلم‌ها به جدول بالا مراجعه کنید. به صورت خلاصه می‌توان گفت هزینه دارالترجمه برای ترجمه مدارک تحصیلی از 60 هزار تومان شروع می‌شود.
 • نرخ ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی مصوب 60 هزارتومان است که تفصیل آن در جدول بالا بیان شده است.
 • هزینه ترجمه رسمی مدرک به 2 صورت حساب می‌شود: برخی مدارک به صورت تک برگی هستند، مانند دانشنامه یا هر مدرک تحصیلی که قیمت ترجمه آن به صورت واحد محاسبه می‌شود و برخی مدارک دیگر به صورت صفحه‌ای هستند مانند ریز نمرات که قیمت دارالترجمه آن نیز به صورت صفحه‌ای محاسبه می‌شود.